De Blankenburgverbinding; kistdamontwerp van de Maasdeltatunnel

Picture of Armand van Wijck

Samenvatting

Een belangrijke schakel in de Blankenburgverbinding is de Maasdeltatunnel met diepe toeritten en een zinkdeel. Om deze diepe toeritten mogelijk te maken zijn kistdammen in het druk bevaren “Scheur” ontworpen. Deze diepe toeritten en de kistdammen zijn nodig om een bouwmethode met slechts twee zinkelementen mogelijk te maken. Hiermee zorgt bouwcombinatie BAAK voor zo min mogelijk hinder voor de scheepvaart en omgeving. In dit artikel worden enkele ontwerpoverwegingen en uitvoeringsaspecten van de kistdammen toegelicht.

In de tender heeft BAAK het referentieontwerp voor de zinktunnel aangepast van zes kleine naar twee grote zinkelementen. Slechts twee afzinkoperaties in plaats van zes reduceert de hinder voor scheepvaart op de druk bevaren Nieuwe Waterweg. Het gebruik van kistdammen maakt dit mogelijk. Dit artikel gaat in op het ontwerp van deze tijdelijke kistdammen.

Geef een antwoord

Hey engineer (to be)

Wat zou jij nog toegevoegd willen zien op onze site?
Meer content over Industrieel Ontwerp en Big Data
of is juist Civiele techniek jouw ding?!