De kwaliteiten van een ingenieur in het verleden, heden en toekomst

De kwaliteiten van een ingenieur in het verleden, heden en toekomst zijn nogal verschillend. De mix van beschikbare kennis, vaardigheden en houding & gedrag verandert iedere dag. Toch zijn er blijvende ingenieursonderwerpen die gedurende honderden jaren hetzelfde zijn en zullen blijven. Denk aan de zwaartekracht of elektriciteit of gasstromingen in de atmosfeer.

Volgens Wikipedia is een ingenieur een hooggeschoolde technicus die wetenschappelijke kennis gebruikt en ontwikkelt en deze toepast in product- en dienstontwerpen welke technischenatuurwetenschappelijketechnologische en organisatorische problemen oplossen.

Ook ingenieurs zijn mensen die vooraf geen programma van het leven ontvangen. Hoe mooi zou het zijn om flexibel jouw mix van beschikbare kennis, vaardigheden en houding & gedrag te kunnen aanpassen aan de kansen en uitdagingen die je op je ontdekkingstocht ontmoet. Op een duidelijke ingenieursmanier en vanuit een betrouwbare bron aangereikt.

Wie er mee wil doen kan zich bij mij aanmelden!

 

 

 

Geef een antwoord

Hey engineer (to be)

Wat zou jij nog toegevoegd willen zien op onze site?
Meer content over Industrieel Ontwerp en Big Data
of is juist Civiele techniek jouw ding?!