17 mei: webinar energietransitie in de gebouwde omgeving

Op 17 mei vindt van 12:00 – 13:00 een webinar plaats over de energietransitie in de gebouwde omgeving. Het webinar is georganiseerd door de KIVI Afdeling Elektrotechniek. Spreker is dr. ir. Arjen Jongepier van Innovatie en Systeemintegratie bij Stedin.

Tijdens het webinar zal Jongepier uitleggen wat de uitdagingen zijn en hoe Stedin de energietransitie maximaal faciliteert. Hij zal schetsen in welke omgeving Stedin daarbij moet werken en welke andere actoren en stakeholders belangrijk zijn.

Urgentie
De urgentie voor de energietransitie wordt nog lang niet overal gevoeld. Daarnaast komen er steeds meer knelpunten in de elektriciteitsnetten. De technologische ontwikkelingen beïnvloeden continu de beschikbaarheid, toegankelijkheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid.

De energiesystemen zoals warmte, groen gas en waterstof, zijn zeer verschillend en lang niet stabiel en voorspelbaar. Het is dus moeilijk om daarin de goede keuzes te maken. En dat geldt voor zowel bewoners en bedrijven, als voor beleidsmakers, planologen, techniekontwikkelaars, onderzoekers en netbeheerders. Toch is het zaak om vaart te maken met die energietransitie. En dus is het ook zaak om gezamenlijk, gecoördineerd, met draagvlak en goed onderbouwd op de diverse niveaus stappen te zetten.

Over de spreker
Arjen Jongepier is in 1989 afgestudeerd aan de TU Delft in energievoorzieningssystemen. Later is hij gepromoveerd op de toepassing van AI in de energiesector. Hij is onder andere werkzaam geweest bij KEMA als wetenschappelijk onderzoeker. Sinds 2008 werkt hij bij Stedin als innovator.

Aanmelden
De webinar vindt plaats in MS Teams. Aanmelden kan via deze pagina van de Afdeling Elektrotechniek.

Geef een antwoord

Hey engineer (to be)

Wat zou jij nog toegevoegd willen zien op onze site?
Meer content over Industrieel Ontwerp en Big Data
of is juist Civiele techniek jouw ding?!