Cursus Defensie voor Ingenieurs

Alleen militairen worden opgeleid in defensietechnologie. Alle overige ingenieurs die in de defensiesector actief willen zijn moeten zich zelfstandig inwerken in de bijzondere aspecten en het complexe netwerk. Denk daarbij aan politieke controle, geheimhouding en ethische dilemma’s. Voor wie er de weg niet kent is dat een moeizame en vaak langdurige klus.

In zes theoriedagen en acht technische dagen een totaaloverzicht en netwerk

KIVI Defensie & Veiligheid organiseert deze cursus om ingenieurs snel wegwijs te maken in de bijzondere aspecten van defensietechnologie en het werken in de sector. De onderwerpen variëren van zeer geavanceerde technologie, de inrichting en rol van de verschillende organisaties en politieke controle tot de aankoop van materieel, innovatie en logistieke aspecten. Tevens komt Defensie in relatie tot de industrie, Europa en de wereld aan bod. De cursus beperkt zich tot slot niet tot objectieve feiten en regels, maar behandelt tevens de voor defensie zo belangrijke onderwerpen als veiligheid en ethiek. Tevens komen verschillen van inzicht binnen de sector aan de orde. Daarbij is ruimte voor debat en discussie.

Het theoriedeel van de cursus is verdeeld over zes dagen die verspreid over twee maanden worden georganiseerd in onder andere het KIVI gebouw in Den Haag en de Kromhout kazerne in Utrecht. De ongeveer 8 techniekdagen volgen daarna eens per maand.

Voor meer informatie en aanmelden ga naar http://cursus.kividv.nl

Hey engineer (to be)

Wat zou jij nog toegevoegd willen zien op onze site?
Meer content over Industrieel Ontwerp en Big Data
of is juist Civiele techniek jouw ding?!