De impact van info

Het KIVI organiseert op Vrijdag 13 september 2024 een symposium over bovenstaand

probleem. Bij ieder rijst de vraag of dit nu iets wat ingenieurs moeten aanpakken. Het resultaat zal u verbazen.

Waar nog niet zo lang geleden de informatie verspreiding het monopolie was van kranten, radio en TV is er een onbeheersbaar aantal opties bijgekomen.

Het resultaat is dat nagenoeg iedereen aan allen informatie kan sturen met alle intenties die de zender kiest.

Er zijn voldoende aanwijzingen, dat deze informatie overdaad onder andere leidt tot een geweldige polarisering in onze samenleving.

Een eerste probleem dat zich voordoet is, dat niemand weet in hoeverre de informatie correct is. Een tweede probleem is, dat niemand zich bewust is in hoeverre de informatie bedoeld is om meningen te beïnvloeden.

Binnen het KIVI hebben een aantal ingenieurs zich over deze problematiek gebogen en in samenwerking met ………….. zijn er een aantal eerste conclusies getrokken.

Dit willen we graag met onze samenleving delen, vandaar de conferentie.

We verwachten dat niet alleen ingenieurs, maar juist ook openbare bestuurders, gedragswetenschappers en vele andere disciplines baat zullen hebben van onze bevindingen.

 

 

 

Het KIVI en KIVI-RBT willen op vrijdag 13 september 2024 hier een conferentie aan wijden. De opbouw van de conferentie kan als volgt zijn:

 

 1. Hoe komen beslissingen tot stand? Hoe besluit iemand tot iets?
 2. Welke categorieën informatie zijn de onderkennen?
 3. Hoe herkennen we welke informatie ons bereikt?
 4. Welke tools kunnen we ontwikkelen voor die herkenning?
 5. Welke waarborgen moeten dan ingebouwd worden?

 

Het is de bedoeling, dat voor deze 5 onderwerpen nu al sprekers gevonden worden, die nu al gaan werken aan potentiële oplossingen.

 

 • Korte uitleg van het “Besluitvormingsproces” en de rol van informatie daarin. Mogelijke spreker:
  1. Een psycholoog? Illusionist? Socio-psycholoog?
 • Het woord “informatie” dekt vele begrippen. Door informatie nader te specificeren en te categoriseren is mogelijk sneller te herkennen met welk doel de informatie verstrekt wordt. Zo wordt er veel informatie op ons losgelaten om bepaald koopgedrag op te wekken. Er zijn veel redenen, om iemand informatie te verstrekken en dan wordt die informatie vaak zo aangeboden, dat de aandacht daarheen gaat, waar de aanbieder hem wil hebben. Dit wordt vaak manipulatie genoemd. Hoe gaan professionals in de markt hiermee om? Lezing door Reuters? NRC Handelsblad?
 • Typen informatie. Empirisch, ideologisch, misinformatie, desinformatie. Impact op de samenleving. Soci psycholoog?
 • Is AI in te zetten om vroegtijdig informatie te categoriseren? HHS? TUD?
 • Hoe welke risico’s zien we over het hoofd (4 kwadranten model)

Hey engineer (to be)

Wat zou jij nog toegevoegd willen zien op onze site?
Meer content over Industrieel Ontwerp en Big Data
of is juist Civiele techniek jouw ding?!