E Lunch webinar: Is lange termijn opslag haalbaar voor de verduurzaming van woningen?

Het gedistribueerde en onvoorspelbare karakter van duurzame energie vraagt om een betere afstemming van vraag en aanbod.

Het wordt in het openbare debat nog te veel genegeerd dat als er geen wind waait en de zon niet schijnt, dat elektrisch vermogen uit een andere “bron” moet komen.

Nu zijn dat overwegend gascentrales die het verschil tussen vraag en aanbod opvangen.  Maar door energiestromen slimmer te sturen en/of te converteren naar andere energiedragers zoals waterstof en warmte kan dit op een andere wijze worden opgevangen. Zonder deze systeeminnovaties zal er tegen de fysieke en financiële grenzen van netuitbreiding worden gelopen, zoals wij nu al ervaren.

Dit heeft impact op de leveringszekerheid en betaalbaarheid van het systeem.

Op The Green Village onderzoeken, experimenteren, valideren en demonstreren kennis- en onderwijsinstellingen, ondernemingen, overheden én burgers hun duurzame innovaties.

The Green Village is een regelluw “openlucht-laboratorium” op TU Delft Campus met een focus op de gebouwde omgeving waar getest kan worden op wijk-, straat- en gebouwniveau.

Met toegang tot het innovatie-ecosysteem van de TU Delft ligt de wetenschap letterlijk om de hoek. Er wordt gewoond, gewerkt en geleerd.

In het programma 24/7 Energy Lab ontwikkelt de TU Delft samen met onder andere Wintersol een lokaal, CO2-vrij energiesysteem voor de gebouwde omgeving.

Het energiesysteem zorgt ervoor dat lokaal opgewekte zonne-energie gebruikt wordt waar mogelijk, opgeslagen in een batterij voor korte termijn opslag, en omgezet naar waterstof voor lange termijn opslag, met andere woorden de overbrugging van zomer naar winter.

Ook de niet-technologische aspecten, die even belangrijk zijn, worden onderzocht.

Denk hierbij aan economische, gezondheids- en veiligheidsaspecten, en het vergunningsproces.

Hey engineer (to be)

Wat zou jij nog toegevoegd willen zien op onze site?
Meer content over Industrieel Ontwerp en Big Data
of is juist Civiele techniek jouw ding?!