Gebouwenonderhoud 2021

Binnen de Vakafdeling Maintenance wordt in 2021 in een aantal online sessies aandacht worden gegeven aan aspecten op het gebied van technisch beheer en onderhoud (TBO) in gebouwen.

Als kader wordt een palet van standaarden beschouwd zoals ISO 55000-Assetmanagement en ISSO Duurzaam Beheer en Onderhoud, terwijl een praktische invulling wordt gegeven vanuit het perspectief van het technisch beheer en onderhoud van het monumentale KIVI-gebouw.

Het doel van de sessies is deelnemers mee te nemen in het ontwikkelen van een visie, strategie en beleid door aan de hand van ervaringen en inzichten van specifieke marktpartijen.

De sessies worden kleinschalig opgestart, waarbij naast de kennisdeling gestreefd wordt naar veel interactie.

De volgende sessies zijn gepland:

Nr Week Datum Onderwerp
1 5 3 februari 2021 Visieontwikkeling Technisch Beheer en Onderhoud in gebouwen
2 9 3 maart 2021 Vastgoedstrategie, planning en besluitvorming
3 14 7 april 2021 Onderhoud in de levenscyclus van assets
4 18 5 mei 2021 Assetinformatie
5 22 2 juni 2021 Organisatie, uitbesteding en samenwerking
6 27 7 juli 2021 Risicomanagement en kwaliteitsborging
7 31 4 augustus 2021 Commissioning, oplevering en overdracht in onderhoud en gebruiksfase
8 35 1 september 2021 Impact van verduurzaming en digitalisering in beheer
9 40 6 oktober 2021 Exploitatie van vastgoed
10 44 3 november 2021 Financiële inzichten en kengetallen in TBO
11 48 1 december 2021 Terugblik en evaluatie programma maintenance sessies 2021

De sessies vinden plaats van 16.30 tot 18.00 uur via Teams en worden in dit tijdsblok opgenomen. Digitale inloop vanaf 15.30 uur. Na 18.00 uur is er gelegenheid digitaal na te praten tot 19.00 uur.

Aanmelding, verslagen en de opnames per sessie zijn hier via de KIVI-website te vinden.

Heeft u voorstellen of ideeën die u wilt presenteren, dan kunt u die hier kwijt.

 

Voor abonneren op de nieuwsbrief of direct contact kunt u contact opnemen met Aart de Jong via het e-mail adres van de Vakafdeling Maintenance: maintenance@kivi.nl.

Geef een antwoord

Hey engineer (to be)

Wat zou jij nog toegevoegd willen zien op onze site?
Meer content over Industrieel Ontwerp en Big Data
of is juist Civiele techniek jouw ding?!