Meet the CEO

Doelstelling

Houden van kleinschalige gesprekken van jonge leden met top-mensen uit de maatschappij. CEO’s, topambtenaren, op-wetenschappers, etc. in kleine groepen.

 

Doelgroep

Student-leden, jonge leden en andere leden van de vereniging die inspiratie zoeken voor hun loopbaan, werk- of onderzoeksgebied. Nieuwe leden worden in hun welkomst e-mail uitgenodigd om deel te nemen.

 

Format

Spreker nodigt KIVI leden uit aan ‘zijn werktafel’. Het gesprek is een vriendelijke dialoog. Bezoekers stellen zich voor waarna, de spreker de bezoeker meeneemt in zijn werkzaamheden als techneut in een toppositie. De facilitator houdt, zo-nodig, de gesprekslijn in de gaten en stuurt op dialoog. Onderwerpen die terugkerend aan de orde komen zijn:

  • De vraag van de spreker voor hem/haar
  • Een blik in de agenda voor vandaag, uitlopend in de ‘grote lopende zaken van dat moment’
  • Een reflectie van de belangrijkste maatschappelijke gebeurtenissen en zijn/haar werkzaamheden daarbij
  • Evt. een door de spreker ingebracht thema of onderwerp.
  • De vraag aan de spreker na hem/haar en de reden waarom diegene gekozen is
  • met ⅔ van de sessie voor discussie.

 

Aantal deelnemers

Maximaal 15 deelnemers, KIVI leden met max 5 introducés plus één spreker per sessie van 1,5 tot 2 uur.

 

Frequentie

Eén keer per maand. Iedere spreker eenmaal per 2 jaar of minder.

Geef een antwoord

Hey engineer (to be)

Wat zou jij nog toegevoegd willen zien op onze site?
Meer content over Industrieel Ontwerp en Big Data
of is juist Civiele techniek jouw ding?!