The graduate of Holland

Het format

De afstudeerder mag op elk moment in zijn afstudeerfase presenteren aan de vier juryleden. De juryleden beoordelen de afstudeerder aan de hand van criteria en aan het einde van het collegejaar wordt door hen de beste afstudeerder gekozen. Ook wordt er een publieksprijs uitgereikt.

Doel

Het doel van dit evenement is het verbinden van generaties door de afstudeerder in kwestie te helpen met het versterken van de thesis. Het schijnt nieuw licht op hun werk en kan leiden tot nieuwe inzichten en informatie. Ook kan de afstudeerder ervoor kiezen zijn eind colloquium alvast te oefenen op de juryleden en de extra tips gebruiken om de presentatie beter te maken en daarmee de kans op een hoger cijfer te vergroten.

Juryleden

De samenstelling van de juryleden is als volgt (en dus wisselend);

  1. Student met dezelfde opleiding
  2. KIVI Coach
  3. Expert met dezelfde specialisatie
  4. Young Professional met dezelfde specialisatie

Geef een antwoord

Hey engineer (to be)

Wat zou jij nog toegevoegd willen zien op onze site?
Meer content over Industrieel Ontwerp en Big Data
of is juist Civiele techniek jouw ding?!