Webinars Gebouwenonderhoud 2022

In navolging van het jaarprogramma 2021 wordt ook in 2022 weer een aantal online sessies verzorgd op het gebied van technisch beheer en onderhoud (TBO) in gebouwen.

Na het algemene kader van de ISO 55000 Assetmanagement zoeken we binnen dit kader meer de verdieping op.

De thema’s voor dit jaar zullen gericht zijn op “wat kan” en “wat moet”. Er wordt ingegaan op technische, sociale en maatschappelijke impact van relevante ontwikkelingen en naleving van Wet- en Regelgeving in TBO in gebouwen.

Met betrekking tot de mogelijkheden kiezen we de Purpose Case als uitgangspunt. De Purpose Case biedt ruimte om in samenwerking tot een model te komen dat inzicht biedt in de werkelijke intenties, bijdragen, ambities, waarde-creatie, opbrengsten en uiteindelijk de werkelijke impact op onze belevingswereld. De drie perspectieven van de Purposecase komen in aparte sessies aan bod.

Met betrekking tot de verplichtingen kiezen we de RVB BOEI als uitgangspunt. We starten vanuit de compliancyregels zoals beschreven door het Kenniscentrum Keuringseisen van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en zullen vervolgens de thema’s Brandveiligheid, Energie en Assetprestaties beschouwen.

Het doel van de sessies is met deelnemers ervaringen en inzichten te delen, die ze in hun dagelijkse praktijk kunnen verwerken. De doelgroep bestaat uit mensen die zich herkennen in de rollen van Assetowner, Assetmanager, technisch dienstverlener, adviseur, inspecteur, contractmanager of gebruiker.

De sessies zijn kleinschalig van aard, waarbij gestreefd wordt naar veel interactie en kennisdeling.

De volgende sessies zijn (vooralsnog in concept en dus onder voorbehoud) gepland:

Nr Week Datum Onderwerp
1 7 of 8 16 of 23 februari 2022 Van Business Case naar Purpose Case in Technisch Beheer en Onderhoud (TBO)
2 9 2 maart 2022 Ontwikkelingen en lessons learned in Assetmanagement
3 14 6 april 2022 Naleving Wet- en Regelgeving (Compliance) in TBO
4 19 11 mei 2022 Technologische Impact in TBO
5 22 1 juni 2022 Compliance Brandveiligheid in TBO
6 27 6 juli 2022 Sociale Impact in TBO
7 31 3 augustus 2022 Compliance energie en duurzaamheid in TBO
8 36 7 september 2022 Maatschappelijke Impact in TBO
9 40 5 oktober 2022 Compliance Assetprestaties in TBO
10 44 2 november 2022 Best Practices Impact en Compliance in TBO
11 49 7 december 2022 Terugblik en evaluatie KIVI Gebouwenonderhoud 2022

Het inhoudelijke deel van de sessies vindt plaats van 16.30 tot 18.00 uur en wordt in dit tijdsblok opgenomen en beschikbaar gesteld via de KIVI Website. Digitale inloop is vanaf 16.00 uur. Na 18.00 uur is er gelegenheid digitaal na te praten tot 18.30 uur.

Aanmelding geschiedt per sessie via de KIVI-website.

Om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen, meldt u dan hier aan voor de nieuwsbrief. De sessies en activiteiten zullen tevens worden gedeeld in de Community “Gebouwenonderhoud 2022”.

Heeft u voorstellen of ideeën die u wilt presenteren, dan kunt u contact opnemen met Aart de Jong.

Tijdsjabloon:

16.00    Inloop

16.30    Start en inleiding

16.45    Thema presentatie / interviews / Ronde Tafel Meeting / Workshop

17.45    Samenvatting en vervolgactiviteiten

18.00    Einde en eventueel digitaal napraten tot 18.30 uur.

 

Geef een antwoord

Hey engineer (to be)

Wat zou jij nog toegevoegd willen zien op onze site?
Meer content over Industrieel Ontwerp en Big Data
of is juist Civiele techniek jouw ding?!