Webinars Gebouwenonderhoud 2022

Na in 2021 het algemene kader van de ISO 55000 Assetmanagement te hebben doorgenomen, zoeken we in 2022 binnen dit kader meer de verdieping op.

De thema’s zullen gericht zijn op “wat kan” en “wat moet”. Er wordt ingegaan op technische, sociale en maatschappelijke impact van relevante ontwikkelingen en naleving van Wet- en Regelgeving in TBO in gebouwen.

Met betrekking tot de mogelijkheden kiezen we de Purpose Case als uitgangspunt. De Purpose Case biedt ruimte om in samenwerking tot een model te komen dat inzicht biedt in de werkelijke intenties, bijdragen, ambities, waarde-creatie, opbrengsten en uiteindelijk de werkelijke impact op onze belevingswereld. De drie perspectieven van de Purposecase komen in aparte sessies aan bod.

Met betrekking tot de verplichtingen kiezen we de RVB BOEI als uitgangspunt. We starten vanuit de compliancyregels zoals beschreven door het Kenniscentrum Keuringseisen van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en zullen vervolgens de thema’s Brandveiligheid, Energie en Assetprestaties beschouwen.

Het doel van de sessies is met deelnemers ervaringen en inzichten te delen, die ze in hun dagelijkse praktijk kunnen verwerken. De doelgroep bestaat uit mensen die zich herkennen in de rollen van Assetowner, Assetmanager, technisch dienstverlener, adviseur, inspecteur, contractmanager of gebruiker.

De sessies zijn kleinschalig van aard, waarbij gestreefd wordt naar veel interactie en kennisdeling.

Ga voor het actuele overzicht van de sessies om je aan te melden naar: Gebouwenonderhoud 2022 | KIVI

 

Hey engineer (to be)

Wat zou jij nog toegevoegd willen zien op onze site?
Meer content over Industrieel Ontwerp en Big Data
of is juist Civiele techniek jouw ding?!