Dijktechnologie

Het programma Professionaliseren Inspectie Waterkeringen 2.0 (PIW2.0) van STOWA en Rijkswaterstaat heeft de ambitie om de inspecties van waterkeringen verder te professionaliseren. Nadat de vorige fasen zich richtten op het inhoudelijk verbeteren en professionaliseren van het inspectieproces, legt PIW2.0 de relatie met de aangrenzende beheercyclus, toetscyclus en de implementatie bij waterbeheerders.

Lees verder »

Hey engineer (to be)

Wat zou jij nog toegevoegd willen zien op onze site?
Meer content over Industrieel Ontwerp en Big Data
of is juist Civiele techniek jouw ding?!