Dijken op getijdenzand veel sterker dan gedacht

Bron en beeld: Waterschap Hollandse Delta

Dijken waarvan de ondergrond is opgebouwd uit getijdenzand bieden meer weerstand tegen piping dan dijken op rivierzandafzettingen. Dat is de uitkomst van een grootschalig innovatief onderzoeksproject dat werd gehouden in de Hedwigepolder in Zeeland.

Voor het onderzoeksproject in de Hedwigepolder werd bij de beoordeling van de sterkte van een dijk tegen piping gebruik gemaakt van een rekenmodel gebaseerd op rivierzand zonder kleideeltjes. Het Hedwigeproject, met als sluitstuk de pipingproeven in de Hedwigepolder, heeft aangetoond dat getijdenzand minimaal 40% sterker is.

Kostenbesparing
Het innovatieproject heeft ongeveer €5 miljoen gekost. De kostenbesparing is minimaal €160 miljoen, omdat veel dijken minder of niet versterkt hoeven te worden als de nieuwe inzichten worden meegenomen. Op het ‘Dijkversterkingsproject Geervliet – Hekelingen’ van waterschap Hollandse Delta vervalt de opgave van 8.2km dijk volledig. Over 92km zijn minder ingrijpende maatregelen nodig.

Advies ENW
De grootschalige pipingproef is uitgevoerd in de Hedwigepolder binnen het Living Lab Hedwige-Prosperpolder, een samenwerking tussen waterschap Hollandse Delta, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Fugro en Deltares. Het project geeft concrete aanbevelingen voor hoe de extra sterkte van getijdenzand meegenomen kan worden in de praktijk. Het ENW heeft de voorgestelde aanpak beoordeeld en adviseert deze toe te passen.

Geef een antwoord

Hey engineer (to be)

Wat zou jij nog toegevoegd willen zien op onze site?
Meer content over Industrieel Ontwerp en Big Data
of is juist Civiele techniek jouw ding?!