Eerste NEN 7201-Zelfverklaring op Olivierpalen

Verhoef Funderingstechnieken heeft de eerste NEN NCS7201-Zelfverklaring ‘Proefbelasting van funderingspalen’ met landelijk geldende rekenfactoren gerealiseerd. De factoren kunnen worden gebruikt bij de berekening van de constructieve veiligheid van funderingspalen.

Directeur Ad Verhoef nam de landelijke A1 zelfverklaring zichtbaar trots in ontvangst: ’Het was een intensief traject van bijna zes jaar maar vanaf heden zijn de ontwerpparameters kwalitatief geborgd voor toepassing door constructeurs en gemeenten.’

Ook het College van Deskundigen is blij met de resultaten. ‘Het aantal aanvragen voor andere paalsystemen voor een NCS7201 Zelfverklaring neemt toe. Momenteel lopen er meer aanvragen waarmee de NCS7201 tot een volwassen systeem uitgroeit’, aldus Jan van Dalen.

NPR 7201
Door middel van een NEN 7201-Zelfverklaring kan je aantonen dat de proeven volgens NPR 7201 zijn uitgevoerd. De NPR 7201 geeft regels voor de uitvoering, de uitwerking en de interpretatie van proefbelastingen op axiaal belaste funderingspalen. De proefbelastingen kunnen worden uitgevoerd voor een bepaald project of gebied, maar de resultaten kunnen ook landelijk van toepassing worden verklaard. Hiervoor zijn tenminste twee proefbelastingen in Nederland vereist.

Al in 2016 heeft Verhoef Funderingstechnieken het initiatief genomen om deze uitgebreide A1 proefbelastingen in Terneuzen (2016) en daarna in Utrecht (2021) uit te voeren. De resultaten van de proefbelastingen zijn getoetst door een onafhankelijke expertcommissie aangesteld door NEN. Met de resultaten van de proefbelastingen is belangrijke kennis verzameld over het last-zakkingsgedrag van de Olivierpalen® en zijn bovendien nieuwe landelijk geldende paalklassefactoren bepaald.

Meer informatie is te vinden op de website van de NEN.

Geef een antwoord

Hey engineer (to be)

Wat zou jij nog toegevoegd willen zien op onze site?
Meer content over Industrieel Ontwerp en Big Data
of is juist Civiele techniek jouw ding?!