Energietransitie in Twente

In Twente wordt een Regionale Energie Strategie uitgedokterd, met als doel halvering van de CO2-uitstoot in 2030. Een transitie met grote technische, bestuurlijke en politieke uitdagingen! KIVI en Studium Generale gaan in gesprek met prof. dr. ir. André Doree (Market- & Organisational Dynamics in Construction Industry UT), prof. dr. ir. Jos Keurentjes (programmadirecteur Energy Innovation UT) en ir. Tijs de Bree (gedeputeerde Provincie Overijssel en kartrekker energietransitie in Twente).

3 reacties

Geef een antwoord

Hey engineer (to be)

Wat zou jij nog toegevoegd willen zien op onze site?
Meer content over Industrieel Ontwerp en Big Data
of is juist Civiele techniek jouw ding?!