Enquete toekomst NEN9997-1

De NEN werkt internationaal hard samen aan de afronding van de nieuwe Eurocode 7 voor geotechniek. Vanaf dit najaar staat ook de bijbehorende nationale bijlage op het programma, zodat deze klaar is als de complete set Eurocodes in 2026 van kracht wordt.

Tot nu toe zijn de Eurocode 7 en de nationale bijlage samengebracht in de norm NEN9997-1. De vraag is of we dat vanaf 2026 op dezelfde wijze willen blijven doen. Vanuit de NEN zijn drie vragen geformuleerd om de mening van de geotechnische gemeenschap te peilen:

  • Moeten we de Eurocode en de nationale bijlage weer bundelen (bijvoorbeeld in een NEN9997-1) of volstaat een aparte Eurocode en nationale bijlage?
  • Heeft u verbetervoorstellen voor de inhoud, zijn er onderwerpen die nu onderbelicht blijven?
  • Heeft u concrete ideeën over hoe we een opvolger van de NEN 9997-1 kunnen vormgegeven? Op papier of in een digitale vorm en hoe dan?

 

De enquete kunt u online invullen in Google Docs.
Als u inhoudelijk of qua vorm wilt bijdragen aan de nieuwe nationale bijlagen, dan kunt u contact opnemen met de NEN.

Eén reactie

  1. Een aparte NEN9997-1 draagt bij aan de toegankelijkheid van de norm, dus het is zeer het overwegen waard om deze opnieuw op te stellen. De nieuwe Eurocode is niet altijd even goed leesbaar. Onderdelen die nu nog onderbelicht zijn, zijn belastingen uit hroizontale gronddeformaties (op paalfunderingen).
    De huidige vorm is prima, mag als pdf.

Geef een antwoord

Hey engineer (to be)

Wat zou jij nog toegevoegd willen zien op onze site?
Meer content over Industrieel Ontwerp en Big Data
of is juist Civiele techniek jouw ding?!