Geotechniekdag 2021: Hello World

De Geotechniekdag 2021 op 9 november wordt georganiseerd door de KIVI Afdeling Geotechniek in samenwerking met ie-net expertgroep geotechniek (België). De locatie is op dit moment nog niet bekend, maar we zoeken deze keer naar een locatie centraal in Nederland. We hopen elkaar dan live te kunnen ontmoeten!

Het thema van de Geotechniekdag 2021 is “Hello World”. Dit thema vertegenwoordigt twee verschillende aspecten van ons vakgebied. “Hello World” staat voor de eerste stapjes die een beginnend programmeur zet. Maar het kan ook gelezen worden als de verhouding tussen ingenieurs en hun omgeving. We zien in de wereld van de civiele techniek snelle ontwikkelingen plaatsvinden op het gebied van digitalisering en datascience. Maar we zien ook dat onze omgeving hogere verwachtingen heeft van onze ontwerpen en inspraak wenst in de oplossingsrichting, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en ecologische impact. Hello World, de geotechnisch adviseur in dialoog met de wereld. De kansen die digitalisering biedt helpen ons om sneller tot de betrouwbare en optimale ontwerpen en projecten te komen waar de omgeving om vraagt. Met het thema “Hello World” van de Geotechniekdag 2021 laten we zien dat Geotechniek midden in deze wereld staat.

Bij deze nodigen wij (Young) Professionals uit de beroepspraktijk, het onderwijs, en ook afstudeerders uit om een bijdrage te leveren aan de Geotechniekdag door hun ervaringen te delen met de aanwezigen en de lezers van het vakblad Geotechniek.

Geïnteresseerden die een interessant toekomstbeeld kunnen schetsen voor de geotechniek of een presentatie willen geven over de toepassing van of onderzoek naar: nieuwe digitale ontwerpmethoden, datascience ontwikkelingen, het inpassen van projecten in een complexe omgeving, circulair ontwerpen of eco-engineering in de geotechniek nodigen wij hierbij daarom van harte uit om dit met ons te delen op de Geotechniekdag 2021.

U kunt uw deelname kenbaar maken door uiterlijk 31 maart de volgende informatie in te sturen:
– Naam (& Werkgever)
– Titel van artikel / presentatie
– Samenvatting (100-150 woorden + eventueel één illustratie of foto)

Inzendingen kunt u versturen naar geotechniekdag@kivi.nl. U krijgt dan uiterlijk 15 april bericht. Het artikel ontvangen wij dan graag uiterlijk 30 juni.

Uit de inzendingen zullen sprekers worden gekozen, met als criteria de relevantie voor het vakgebied, innovativiteit en de aansluiting op het thema.

Wij hopen weer een aantal Young Professionals te kunnen selecteren. Details ten aanzien van de presentatie en het artikel voor “Geotechniek” zullen te zijner tijd worden bekendgemaakt.

Geef een antwoord

Hey engineer (to be)

Wat zou jij nog toegevoegd willen zien op onze site?
Meer content over Industrieel Ontwerp en Big Data
of is juist Civiele techniek jouw ding?!