KBF werksessie bodemdaling 13 december

Op 13 december vindt er een werksessie plaats over bodemdaling en geotechniek, georganiseerd door het KBF en NWA-LOSS. Er is hiervoor vraag naar de inbreng en expertise van geotechnici.

Het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) en het NWA-LOSS zetten zich in om de wetenschap, de advieswereld en de praktijk bij elkaar te brengen. Hun aankomende werksessie is in samenwerking met het COB-platform Geotechniek en KIVI Geotechniek.

Het KBF vermeldt: “Onder de titel Geotechniek: bouw beter in slappe bodems, willen we een deelexpeditie opstarten om een stevige basis te leggen onder zakkend Nederland!” Tijdens de sessie zullen specifieke vraagstukken worden onderzocht over bodemdaling, de werk- en kennisprocessen, communicatie met opdrachtgevers en het effect van beleidsontwikkelingen.

De werksessie is op dinsdag 13 december, van 14:00 tot 16:45 met aansluitend een borrel. Het vindt plaats in Arti Legi, het huis van KBF aan de Markt 27 in Gouda.

Programma in hoofdlijnen
14:00 – Inloop en verkenning gebouw
14:15 – Welkom, KBF en aanleiding werksessie
14:35 – Casus autonome bodemdaling door Erik Kwast, senior geotechnisch adviseur Kwast Consult
15.05 – LOSS met kennis naar praktijk door Tom de Gast, PostDoc NWA-LOSS, TU Delft
15.45 – Inzoomen op kennisvragen en prioritering
16.35 – Vervolg: aanzet en vervolggesprek ism het COB-platform Geotechniek en KIVI Geotechniek
16.45 – Borrel bij de buren

Meer informatie
Voor meer informatie zie de bijgevoegde flyer (klik op deze link). Inschrijven kan via info@kbf.nl

Geef een antwoord

Hey engineer (to be)

Wat zou jij nog toegevoegd willen zien op onze site?
Meer content over Industrieel Ontwerp en Big Data
of is juist Civiele techniek jouw ding?!