TNO: Hoeveel windenergie kunnen wij van de Noordzee halen?

Hoeveel windenergie kunnen wij van de Noordzee halen?

Berekening energiepotentieel van windturbines op zee door TNO, publicatie 28 november 2022

De Noordzee is een unieke locatie voor offshore windenergie dankzij de harde wind, de ondiepe wateren en de nabijheid van grote energieverbruikers. De Nederlandse afhankelijkheid van wind op zee zal waarschijnlijk significant worden.

Bron: https://energy.nl/publications/windenergie-op-de-noordzee/

Opwek van windenergie heeft een limiet

Windturbines wekken elektriciteit op door kinetische energie uit de atmosfeer te halen. Deze kinetische energie wordt met een eindige snelheid aangevuld door het mengen van atmosferische lagen. De suppletiesnelheid stelt een fysieke grens aan de hoeveelheid energie die duurzaam uit een bepaald gebied kan worden gewonnen. Vanuit fysisch perspectief is berekend hoeveel energie er in de atmosfeer zit en hoeveel er gebruikt kan worden voor het opwekken van elektriciteit met windmolens.

Capaciteit op de Nederlandse Noordzee

Binnen de Nederlandse Exclusieve Economische Zone op de Noordzee kan ongeveer 59 GW duurzaam een ​​geïnstalleerd vermogen worden geïnstalleerd op direct beschikbare ruimte.

Als er wordt ingezet op slim nevengebruik van de beschikbare ruimte (met name natuurgebieden en militaire zones), kan dit worden verhoogd tot circa 99 GW.

Met een berekende capaciteitsfactor van 45% kunnen deze gebieden tussen de 240 en 381 TWh per jaar opleveren. Dit is voldoende voor ongeveer 39% tot 62% van de verwachte Nederlandse finale energievraag in 2050.

Totale capaciteit windenergie Noordzee

De mogelijkheden voor alle Noordzeelanden samen kan een vermogen van ongeveer 418 GW aan duurzame windenergie worden geïnstalleerd. Dit is bij relatief conservatieve aannames voor waterdiepte en afstand tot de kust. Bij een capaciteitsfactor van 43% kan dit een stroomproductieniveau opleveren van maar liefst 1584 TWh per jaar, waarmee in 2050 ongeveer 40% van de verwachte Europese elektriciteitsvraag kan worden gedekt.

Het rapport van het TNO onderzoek is te downloaden via de doorverwijs link https://energy.nl/publications/windenergie-op-de-noordzee/ die toegang geeft tot het rapport op https://lidsen.com/journals/jept/jept-04-04-032

Geef een antwoord

Hey engineer (to be)

Wat zou jij nog toegevoegd willen zien op onze site?
Meer content over Industrieel Ontwerp en Big Data
of is juist Civiele techniek jouw ding?!