Leren als ingenieur in Europa (en daarbuiten)

Als ingenieur denk je misschien dat de appel bij Newton in Engeland op dezelfde manier naar beneden valt als bij Da Vinci in Italië. Dat is slechts ten dele waar, bezien vanuit de ruimte vallen objecten in Engeland een andere richting op dan objecten in Italië. “We shape our buildings; thereafter they shape us,” zei Sir Winston Churchill in Oktober 1943. Het Nederlandse spreekwoord is: “Waar je mee omgaat wordt je mee besmet.”

Zo ook zijn de culturen van ingenieurs in de verschillende landen anders. Bij Engineers Europe / FEANI kun je een overzicht vinden van Europese ingenieursverenigingen.

Na een persoonlijke vergelijking blijkt dat de basis van ingenieursopleidingen over de gehele wereld en dus ook over geheel Europa hetzelfde blijkt te zijn. Natuurlijk is er een groot verschil tussen de traditionele ingenieursberoepen en de moderne opleidingen. Maar in dezelfde categorie lijken alle opleidingen in Europa op elkaar. Het zou ook raar zijn wanneer 3D technologie in Spanje anders zou zijn dan in Nederland.

Ik ben er dan ook voor dat je voor ‘een samenhangend geheel van onderwijseenheden’ (= een opleiding volgens de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) over geheel Europa onderwijs moet kunnen volgen en daarna toetsing moet kunnen afleggen, in een geschikte vorm en op dezelfde of andere locatie.

Hoe kijk jij hier tegen aan?

 

 

 

 

 

Geef een antwoord

Hey engineer (to be)

Wat zou jij nog toegevoegd willen zien op onze site?
Meer content over Industrieel Ontwerp en Big Data
of is juist Civiele techniek jouw ding?!