Maak jezelf beter en neem het bedrijf mee

  • Published on April 30, 2021

Zie ook LinkedIn: Maak jezelf beter en neem het bedrijf mee. | LinkedIn

T. (Tom) van Briemen

T. (Tom) van Briemen

T. (Tom) van Briemen | LinkedIn

Strategic Technical Asset Manager | Adviseur Inspecteur @ PVM | Co-owner @ B&D Asset Value | Frisdenkende 4.0 techneut | Certified ISO55000 and BOEI

Een van de grote basis principes van ISO 55000 is dat je alle processen inricht op continue verbetering. VAN ALLES WAT JE DOET KAN JE LEREN EN VERBETEREN. Dat verbetert niet alleen je concurrentie positie maar ook jezelf als persoon.

Asset management wordt in de wereld van Beheer en Onderhoud gezien als iets voor uitwerking in hun afdeling maar als je continu wil verbeteren is het daarom een organisatie item. Het organiseren van de organisatie zodat deze continu verbetert.

Het begin van een project of bouw begint met het begroten van de kosten vanuit het voor ontwerp (VO) of het definitie ontwerp (DO). Een calculator begint met de decompositie van dit ontwerp en gebruikt normgetallen om de kosten te kunnen berekenen. Daarna volgt er een ronde met een kosten deskundige en commerciële afwegingen waarmee je de project prijs bepaalt maar ook afwijkingen op de kostenkengetallen maakt. Het vastleggen waarom dat gebeurt zodat je na opdracht ook de gevolgen kan vastleggen en het resultaat meetbaar kan maken is onderdeel van continue verbetering. Met goede data kan je veel verbeteren, niet alleen het tender proces of kosten kengetallen maar ook jezelf, de organisatie en imago van het bedrijf. Een tender traject gaat over transparantie in de kosten, de prestatie en de risico’s van het project zodat het verkoopbaar en beheersbaar is maar zou een Business Improvement Proces moeten zijn.

Note 1: Bereken de kosten over de levensduur (TCO) of over de toegevoegde waarde aan het klantproces (EVA).

Note 2: Maak van het risico dossier een kansen dossier en bespreekt dit met de opdrachtgever, het resultaat kan je wel eens verbazen

Eén reactie

Geef een antwoord

Hey engineer (to be)

Wat zou jij nog toegevoegd willen zien op onze site?
Meer content over Industrieel Ontwerp en Big Data
of is juist Civiele techniek jouw ding?!