Nieuwe UAV-GC gemiste kans

Vanuit maatschappelijk belang zou het doel moeten zijn dat er meer grondonderzoek wordt uitgevoerd om de risico’s van de ondergrond te reduceren.

De winst zit in de realisatiefase. De verhouding onderzoekskosten (1%) -realisatiekosten maken een verschuiving richting het beter in kaart brengen van de ondergrond voordat je een definitief ontwerp goedkeurt zinvol.

Een maximale onzekerheid met betrekking tot de ondergrond voor geotechnische ontwerpen zijn nog een brug te ver om hier tijdens de commentaarronde tot 30 april 2021 een goed antwoord op te geven. https://www.crow.nl/thema-s/contracteren/uav-en-uav-gc/tervisielegging-uav-gc-2020

 

Het toevoegen van een separate pargraaf 3 lid 3 met betrekking tot de ondergrond lijkt zinvol:

Het DO ontwerp dient gebaseerd te zijn op, voor het te realiseren project/constructie, uitgevoerde grondonderzoek, aangevuld met de verkenningen en modellen uit de landelijke voorziening van de basisregistratie ondergrond conform gebruiksplicht van artikel 27, eerste lid, van de Wet bro. De verantwoordelijkheid voor de volledigheid van de beschikbare informatie over de ondergrond ligt bij de ontwerpende partij. ON zal voorafgaand aan aanvullend onderzoek de LV BRO gebruiken en raadplegen op aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. OG is verantwoordelijk voor de kosten van aanvullend grondonderzoek en aanvullende realisatiekosten, indien hij geen dan wel onvolledige informatie aan de ON ter beschikking heeft gesteld. Deze verantwoordelijkheid eindigt als ON en OG een DO zijn overeengekomen. ON is verantwoordelijk voor afwijkende toestand met betrekking tot de ondergrond tijdens de realisatie en onderhoudsfase.

 

3 reacties

  1. Ik zou eerst het blokkenmodel uit de uav_gc 2005 nog eens goed bestuderen! Dit tekdtvoorstel heeft 0 toegevoegde waarde, meer onderzoek is al in een eerdere fase nodig. In de DO fase is het meestal wel op orde, ook in verband met de aanvrrag Omgevingsvergunning die hier vaak aan gekoppeld is.

    Dus meer aandacht voor grondonderzoek om ondergrond risico beter te kennen is altijd een goed idee, maar focus op risicoverdeling en daarmee eigenaarschap van het betreffende risico. Moeilijker is het niet.

  2. Bedankt Erwin, is de risico verdeling nu zo geregeld in de nieuwe UAV dat er meer onderzoek in eerdere fasen zal plaatsvinden ?

Geef een antwoord

Hey engineer (to be)

Wat zou jij nog toegevoegd willen zien op onze site?
Meer content over Industrieel Ontwerp en Big Data
of is juist Civiele techniek jouw ding?!