Verslagje 20 feb 2023 eerste verkenning

Community voor de Lederaad van KIVI?

Guus Looij. 24 februari 2023 met aanvulling van Dick Kraaijenbrink – 26 februari 2023

 

In de ledenraadsvergadering van december 2022 kwam  (opnieuw) de vraag op of de community software niet ook voor de LedenRaad (LR) een geschikt communicatie platform is. Daarop hebben Dick Kraaijenbrink en ondergetekende zich opgeworpen dit uit te zoeken.

Om op gang te kunnen komen hebben we Gaby Wullink er bij gevraagd, omdat zij de pilot community heeft geleid en begeleid. Vanuit het bureau geeft ze start-ondersteuning aan communities. Dick heeft Celine van den Bank gevraagd om ons inhoudelijk te ondersteunen in de opstartfase, Celine was ook betrokken bij de pilotfase en heeft inmiddels o.m. ervaring opgedaan als voorzitter van Young KIVI.

We hebben een eerste verkennend gesprek gevoerd een daaruit heb ik een aantal punten samengevat.

Communities

De community software is ingevoerd omdat het een moderne communicatie wijze ondersteunt. KIVI kan de netwerkfuctie daarmee beter vormgeven dan nu. Met name kennisuitwisseling vindt nu ad hoc en ongestructu­reerd plaats, waarbij van kennisconsolidatie alleen sprake is als iemand dat uit eigen motivatie doet of een afdeling daar iets voor optuigt, zoals bijvoorbeeld GEO dat heeft gedaan.

Volgens de KIVI strategie moeten we potentiële leden laten zien wat we in ons mars hebben zodat ze verleid worden lid te worden en te blijven. Voor studenten en jong afgestudeerden is het gebruiken van communities een vanzelfsprekende wijze van samenwerken. Door community software te implementeren denkt KIVI beter aan te kunnen sluiten op deze doelgroep. Na de implementatie is er nog niet veel activiteit op het platform. Pilots zijn beperkt van omvang en onbekend maakt onbemind.

Wil de LR het eigen beleid uitdragen, dan is het ook handig als het de gekozen instrumenten zelf kent. De LR is een actieve groep leden uit alle afdelingen, dus een logische groep om enthousiasme van te verwachten, al spettert het er nog niet vanaf.

Zijn LR en community software een geschikte combi?

Het hoofddoel van de LR is het beleid bepalen van de vereniging en het controleren of het beleid ook wordt uitgevoerd. Zoals bij elke vereniging brengt dat jaarlijkse vergaderingen met zich mee waarin stukken worden toegestuurd ter goedkeuring en besluiten worden gevraagd over benoemingen en decharge. Dat is wat anders dan vak-kennis uitwisselen en kennis-consolidatie.

Natuurlijk zijn er al werkwijzen en routines waarin vergaderstukken worden voorbereid en vooraf gepubliceerd. Het vervangen van geaccepteerde en doorgaans goed werkende routines voor jaarlijkse informatie als begrotingen en rapportages klinkt niet aantrekkelijk. Zeker als betrokkenen logischer wijze de gebaande paden graag blijven volgen.

Wat dan wel?

Waar kan community software dan helpen het functioneren van de LR te verbeteren? Waarschijnlijk bij nieuwe onderwerpen, die niet te groot zijn. Daar waar discussie en inbreng vanuit diverse hoeken gewenst is en toegang gemakkelijk moet zijn. Op termijn komt de beleidsontwikkeling zeker in aanmerking, maar om te beginnen liggen praktische acties en concrete toepassingen meer voor de hand.

Een onderwerp als de escalatiestructuur zou kunnen, maar is al vrij groot en in een ver gevorderd stadium van ontwikkeling.

Uitwisseling van concrete ervaringen met implementatie van de nieuwe strategie liggen meer voor de hand, want dat doen we nu nog niet, althans zeker niet gestructureerd.

Bijvoorbeeld kunnen afdelingen aangeven hoe ze de strategie vertaald hebben naar hun eigen aanpak en activiteiten. En terug geven welke methoden of middelen succesvol waren. Ook is niet ieder bekend welke ondersteuning van het bureau beschikbaar is bij het opzetten van activiteiten en welke hulpmiddelen er al zijn ontwikkeld in de marketing van KIVI.

Klein beginnen en groeien nav ervaringen

Om te verkennen wat de mogelijkheden zijn en hoe gemakkelijk het werkt  (of juist niet) hebben we besloten als werkgroep zelf te starten. We maken een omgeving geschikt wordt voor de hele LR. We gaan in een afgeschermd gebiedje iets zelf beproeven en publiceren de uitkomsten aan de LR-leden. Dan kunnen we zien wie mee gaat doen en of het gaat groeien.

5 reacties

 1. Ik had net de tekst aangepast met de aanvullingen en correcties van Dick.
  Blijkbaar niet goed opgeslagen want ze zijn verdwenen.
  nu geen tijd om het opnieuw te doen.
  jammer.
  Inmiddels toch gelukt 🙂

 2. Het is eigenlijk goed dat jullie niet in mijn stuk kunnen wijzigen, al kon ik niet zien dat jullie dat niet kunnen.
  de vraag is dus wat je moet doen als je dat wel wil, bijv als je gezamenlijk een stuk wilt ontwikkelen.
  ik kan wel (nog steeds) in reacties van jullie editten.

 3. Mooi dat de ledenraad een eigen community heeft. Onze vereniging wordt niet meer zo goed gewaardeerd door ingenieurs. Ik hoop dat de leden van de ledenraad als spreekbuis willen optreden voor ingenieurs. Ik ben benieuwd naar de bijdragen.

  Groet, Gijs

 4. De Ledenraad (LR) community biedt de LR naar mijn idee een uitstekend platform om een grotere bijdrage te leveren aan (de koers van) KIVI dan tot nu toe het geval leek. Dit door meer interne gedachtenwisseling en hierdoor ook gedachtenvorming tussen de Ledenraadvergaderingen in. Ik ben benieuwd naar wat deze community voor KIVI kan en gaat brengen.

Geef een antwoord

Hey engineer (to be)

Wat zou jij nog toegevoegd willen zien op onze site?
Meer content over Industrieel Ontwerp en Big Data
of is juist Civiele techniek jouw ding?!