X, Y en Z en dan zijn er ook nog babyboomers?

X, Y en Z en dan zijn er ook nog babyboomers?

 

We spreken allang niet meer over de patatgeneratie. Tegenwoordig worden de babyboomers omringd door mensen van de generatie X, Y en Z. Wie zijn zij, wat zijn de verschillen en lukt het wel om deze mensen prettig samen te laten werken?

De jeugd heeft de toekomst!

Je jeugd is een belangrijke periode: de ervaringen die je dan opdoet vormen je. Het tijdperk en alles wat dan speelt bepaald mede welke indrukken en ervaringen je opdoet in die periode. Het is de, in 2018 overleden, socioloog Henk Becker die het generatie denken in de jaren 90 van de vorige eeuw introduceerde. Hij leerde ons dat je de ervaringen uit je formatieve jaren, zo tussen je 10e en 25e levensjaar, de rest van je leven met je meedraagt. Het zorgt dat er iedere 15 jaar een nieuwe generatie ontstaat met sterke overeenkomsten in houding en gedrag.

Globaal kennen we de volgende generaties met de geboortejaren:

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Opbouw van de huidige beroepsbevolking volgens het CBS:

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

De details van de verschillende generaties

Babyboomers: geboren tussen 1945 tot 1960. Ze zijn hoogopgeleid, beleefd en hardwerkend. Tegelijk ook soms iets traag en pessimistisch. De babyboomer weet alles, overlegt graag en ontleent zijn status aan hoe hij zijn werk uitvoert. De Babyboomer is loyaal aan zijn baas.

De komende jaren gaan de Babyboomers de bedrijven verlaten. Ze hebben een schat aan kennis en vaardigheden die tijdig moeten worden overgedragen. Binnen veel bedrijven leeft het vooroordeel dat de oudere generatie moeilijk communiceert met de jongeren. Juist door dit uit te spreken werkt het bevestigend. In de praktijk blijkt het tegendeel waar en is de jongere generatie erg nieuwsgierig naar alles wat de Babyboomer over hun vak weet!

Generatie X: geboren tussen 1960 en 1980. De economische situatie van 1979 zit in deze generatie. Ze kennen de hoge werkeloosheid uit die periode en alles wat daarbij hoort. Hierdoor grijpt de generatie X alles aan. Ze kiezen de praktische oplossing, redden zich en hebben een no-nonsense houding. Deze groep vond het deeltijdwerken uit, het vrouwelijke leiderschap en de balans tussen werken en een privéleven. Generatie X is een harde werker en verbinder met een enorme kennis!

Als je denkt dat deze generatie zich niet technologisch ontwikkeld heeft dan heb je het mis. Ze maakten de eerste pc’s mee en zijn de ontwikkelingen blijven volgen. Het is een generatie die prima feed back kan geven én ontvangen. Relativeren lukt ze ook. Work-life balance is heel belangrijk en ze gaan echt voor hun passie.

Generatie Y: geboren tussen 1980 tot 1995. Deze generatie is analytisch sterk en communicatief vaardig. Bij deze groep is carrière maken ondergeschikt aan hogere doelen. Voor Generatie Y is dit zelfontplooiing en ontwikkeling. Loyaliteit aan de werkgever kennen ze niet. Als zij zich ergens anders verder kunnen ontwikkelen stappen ze gemakkelijk over naar een andere werkgever. Het is een pragmatische generatie die bijvoorbeeld niet houdt van zeer lange vergaderingen.

Mensen van generatie Y vinden duidelijke verwachtingen prettig. Ze willen ook graag inspraak en zoeken voldoening in het werk. Dat ze moeite hebben met autoriteit is een misvatting. Het is een flexibele, ondernemende en bovenal optimistische generatie!

Het bereiken van deze doelgroep doe je vooral door ze te overtuigen. Antwoorden op problemen vinden ze dankzij google. Een goede beoordeling op internet binnen online groepen en sociale media is voor de Generatie Y erg belangrijk om een keuze te maken.

Generatie Z: geboren na 1995. Komen voorzichtig de arbeidsmarkt op. Deze harde werkers willen zelf bepalen wanneer ze werken. Dit zelf inplannen van tijd heeft een grote waarde voor deze generatie. Het zijn harde werkers. Handig met online tools en goed in netwerken. Ze zijn van nature solidair. Ze hebben geen 9 tot 5-mentaliteit, maar een 24/7.

Deze generatie staat open voor afwisseling in de inhoud van het werk en de werkplek. Financiële stabiliteit is voor deze generatie erg belangrijk. Tegelijk is het een generatie die weinig beperkingen kent en opgroeit in overvloed. Ze verwachten dat grote tegenslagen door de overheid of ouders worden opgelost. Ze willen zelf dingen doen en ondervinden De spanningsboog bij deze generatie is klein: houd je berichten dus kort en simpel.

Generatie Z is dus niet van het koken maar kiest voor het bestellen. Passie en talent waarderen ze enorm in anderen. Daarom staat juist deze generatie open voor samenwerking met de babyboomers. Ze leren graag, maar maak het niet te lang. Informatie moet snel voorhanden zijn en wachttijd zorgt dat hun gedachten weg zijn. Fact checking past hen ook. Doordat zij dankzij internet zijn opgegroeid met de mooiste plaatjes zijn zij kritisch en geloven je pas als ze het bewijs zien.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Samen werken voor een optimale samenwerking

Veel managers zien de verschillende generaties binnen een groep als een probleem. Volgens hen staat de Babyboomer enorm veraf van Generatie Z. Toch is het belangrijk dat de generaties goed samenwerken. Gedoe op de werkvloer laat immers de productiviteit fors dalen. Generatie X en Y kijken constant of hun ontwikkeling wel doorgaat. Staat het (in hun ogen) stil dan zijn ze weg.

Mix voor samenwerking!

Dr. Aart Bontekoning promoveerde op een onderzoek naar het samenwerken tussen de verschillende generaties. In de conclusie van zijn proefschrift “Generaties in Organisaties” noemt hij dat er juist meer generatieovereenkomsten gevonden zijn dan verschillen. De grootste verschillen die geobserveerd zijn waren in gedrag. De gedragsverschillen werden goed zichtbaar toen generaties los van elkaar aan het werk waren. Als generaties met elkaar samenwerken dan verdwenen de verschillen relatief vaak.

Vier tips voor managers die worstelen met de verschillende generaties binnen een team:

1.      Laat medewerkers van elkaar leren

Bottom line is dat jonge mensen graag willen leren van ervaren collega’s. Andersom werkt dat ook! Mix je team op leeftijd en laat mensen samenwerken. Ervaren en onervaren samen in een projectteam zal vanaf het begin zorgen dat mensen meer openstaan voor elkaar en van elkaar willen leren. Zeker als de term ervaren en onervaren niet gekoppeld is aan leeftijd maar aan verschillende vakgebieden. Zo zorg je voor balans en een snelle groei in vaardigheden en kennisniveau binnen je team.

2.      Ga in mijn schoenen staan!

Huub van der Lubbe van de Dijk zong het al. Niet iedere generatie zal de zin nog kennen. Tegelijk is muziek een enorm verbindende factor. Hoe was het om alleen de krant en het Achtuurjournaal als informatiebron voor het nieuws te hebben? Mode bestaat ook uit terugkerende trends. Hoe ontwikkelt onderwijs zich in de afgelopen jaren? Welke waardevolle onderwerpen voor jullie werk kwamen terug in de verschillende opleidingen van je teamleden?

3.      Fouten als leermoment

Benadruk de successen van het team: vier het succes! Focus op teamwork en benadruk dat samen meer is dan alleen. Maak van fouten leermomenten. Bespreek welke leerpunten het heeft opgeleverd en stap niet in befaamde valkuilen. Laat je ook niet verrassen door de gedachte dat alleen de oudere generatie de valkuil paraat heeft. In een positieve open cultuur zullen mensen elkaar aanvullen, voorbeelden geven of tijd vrij maken om kennis te delen en samen te leren.

4.      Situationeel leidinggeven

Situationeel leidinggeven is altijd een gouden methode. Het leert je veel over je eigen perceptie als leidinggevende. Hoe kijk je tegen de verschillende generaties aan en beïnvloed leeftijd jou bij het samenstellen van teams of het aannemen van nieuwe medewerkers? Breng het terug tot de essentie wat mensen van jou nodig hebben in specifieke situaties. Je ziet al snel dat je de ene taak kan delegeren en de andere keer instructies nodig zijn.

Juist een mix van generaties en mensen die een verschillende vorm van situationeel leidinggeven nodig hebben kunnen zorgen voor een verlichting van managementtaken en een prettig functionerend team.

X, Y en Z en de leidinggevende in het kort

Een beknopte rij tips voor omgaan met de verschillende generaties.

 

Babyboomers

 • Persoonlijke belangstelling voor het individu is belangrijk
 • Benadruk de unieke toegevoegde waarde voor het team
 • Stel vragen·

 

Generatie X

 • Niet te veel regels die de voortgang van het werk kunnen vertragen
 • Coach proactief! Jaag niemand op.
 • Coachen is ruimte geven om zelf te ontdekken
 • Stuur op output met heldere doelen

 

Generatie Y

 • Jij bent een mentor en nooit de baas
 • Als mentor lever je tools voor persoonlijke ontwikkeling
 • Bied een perspectief voor de toekomt
 • Als je Y kan behouden voor de organisatie, dan laten groeien binnen de organisatie

 

Generatie Z

 • Kort en bondig, de spanningsboog is verrassend klein
 • Denk flexibel mee in werktijden, werkplek en werkdagen
 • Generatie Z is visueel ingesteld
 • Opbouwende feedback is de beste methode

Geef een antwoord

Hey engineer (to be)

Wat zou jij nog toegevoegd willen zien op onze site?
Meer content over Industrieel Ontwerp en Big Data
of is juist Civiele techniek jouw ding?!