Privacy Statement

Wanneer u zich via deze website aanmeldt voor een lidmaatschap of inschrijft voor een activiteit worden er persoonsgegevens door KIVI verwerkt. KIVI (hierna ook: ‘wij’ ‘we’ of ‘ons’) respecteert uw privacy als gebruiker van de website en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt KIVI daarom in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevante privacywetgeving.

Doeleinden

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door ons gebruikt:

Rechtsgronden

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die u met KIVI heeft in verband met uw lidmaatschap of inschrijving voor een activiteit. Voor het overige worden uw persoonsgegevens enkel verwerkt indien u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Privacy instellingen

Wij willen onze leden een betere voldoening geven door de inhoud van de website te laten aansluiten bij hun vakdiscipline. Wanneer u bent ingelogd, krijgt u dan ook informatie te zien aansluit bij de door uw opgegeven vakdiscipline(s).

Gebaseerd op de informatie opgegeven bij uw registratie, zal uw digitale ledenkaart automatisch worden aangemaakt. Deze digitale ledenkaart wordt opgeslagen ons ledenbestand. De informatie in het ledenbestand is in beginsel ook zichtbaar voor andere leden van KIVI wanneer zij zijn ingelogd. Op deze manier hoopt KIVI de communicatie tussen haar leden te bevorderen.

Als u dit niet op prijsstelt kunt u ervoor kiezen om uw gegevens af te schermen. Bij de meeste van uw persoonsgegevens kunt u zelfs afzonderlijk aangeven aan wie deze mogen worden getoond: alleen voor u zichtbaar, voor leden van KIVI zichtbaar of zichtbaar voor alle bezoekers van de website. Enkel uw naam blijft te allen tijde zichtbaar voor KIVI leden die zijn ingelogd.

Doorgifte aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij deze betrokken zijn bij de uitvoering van een overeenkomst tussen u en KIVI. U kun hierbij denken aan het verzendhuis dat ons vakblad De Ingenieur verzendt.

Beveiliging

KIVI heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens KIVI handelen en toegang hebben tot uw gegevens zijn aan geheimhouding gebonden.

De veiligheid van uw persoonsgegevens is natuurlijk ook gebaseerd op geheimhouding van uw logingegevens. Wij verzoeken u dan ook om hier zorgvuldig mee om te gaan en uw logingegevens niet met anderen te delen.

Rechten

U heeft het recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens, alsmede inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten rectificeren en te vervolledigen. Daarnaast kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen, kunt u zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of beperking van de verwerking bedingen. Tot slot heeft u het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt – in bepaalde situaties – in een gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere partij over te dragen.
U kunt uw persoonsgegevens en persoonlijke instellingen zelf bekijken en bewerken door in te loggen en uw accountinstellingen aan te passen. U kunt uw eigen account ook verwijderen.

Als u hierbij hulp nodig heeft of u een van uw andere rechten uit wilt oefenen, stuur dan een bericht naar info@kivi.nl. Als we niet binnen de wettelijk vastgestelde termijn op uw verzoek reageren, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of beroep bij de rechter in te stellen.

Bewaartermijn

We zullen uw persoonsgegevens bewaren voor de periode die nodig is om de doeleinden voor verzameling te kunnen uitvoeren, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is.

Cookies

We gebruiken functionele cookies om uw bezoek aan onze website te verbeteren. Deze cookies controleren of u bent ingelogd wanneer u verschillende pagina’s op onze website bezoekt, zodat u niet steeds opnieuw hoeft in te loggen.

Ook maken we gebruik van Google Analytics om bezoekersaantallen bij te houden en om informatie te ontvangen over het gebruik van onze website. Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, hebben we Google Analytics zodanig ingesteld dat uw IP-adres niet zichtbaar is voor Google.

Het is mogelijk om bestaande cookies uit te schakelen en/of te verwijderen. Hoe u dit moet instellen hangt echter af van de browser die u gebruikt. Daarom raden we u aan de helpfunctie van uw browser te raadplegen om de door uw gewenste cookievoorkeuren in te stellen.

Contact

Als u vragen of klachten heeft over ons Privacy Statement, laat het ons dan weten. Ook als u onjuistheden of onvolkomenheden op de website vindt, horen wij dat graag van u. U kunt uw bericht sturen naar info@kivi.nl.

Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan op elk moment en zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De meest actuele versie kunt u raadplegen op de website. We raden u daarom aan om deze verklaring periodiek te raadplegen.
Laatst gewijzigd op: 22 mei 2018

© Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI)

Hey engineer (to be)

Wat zou jij nog toegevoegd willen zien op onze site?
Meer content over Industrieel Ontwerp en Big Data
of is juist Civiele techniek jouw ding?!