Over

KIVI (Koninklijk Instituut Van Ingenieurs) is de beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland. Wij zetten ons in voor het ondersteunen van ingenieurs (alle disciplines hbo en wo) in hun beroepsuitoefening en de erkenning van hun werk. Wij zorgen ervoor dat ingenieurs up-to-date blijven, zowel technisch als ook met de markt in hun vakgebied. En faciliteren ingenieurs met het leggen van verbindingen met onderzoek, onderwijs, de samenleving en uiteraard met elkaar (alle 38 vakdisciplines zijn voor leden toegankelijk). Ook helpen wij de kwaliteit van onderwijs en onderzoek te waarborgen, het werk en de kennis van ingenieurs in te zetten voor maatschappelijke vraagstukken en de impact van technologie op de samenleving zichtbaar te maken. Met dit doel voor ogen werken wij samen met het technisch bedrijfsleven, kennisinstellingen, het hoger onderwijs, de overheid en buitenlandse partners.

Naast het bijhouden van je vakgebied kun je ook op KIVI rekenen voor persoonlijke coaching en loopbaanondersteuning. We bieden bovendien kortingen op trainingen en vakbladen. Én het is mogelijk via KIVI de internationaal erkende titel Chartered of Incorporated Engineer te behalen.

Neem contact op voor meer informatie!

Hey engineer (to be)

Wat zou jij nog toegevoegd willen zien op onze site?
Meer content over Industrieel Ontwerp en Big Data
of is juist Civiele techniek jouw ding?!