Grond in de hand houden – De vorm van zandkorrels (2)

Picture of Armand van Wijck

Samenvatting

Beheersing van het materiaal grond is voor de geotechnicus van cruciaal belang: kennis van de basiseigenschappen is een eerste vereiste. Door grond letterlijk en figuurlijk op een verstandige manier in de hand te houden, lopen geotechnische problemen niet uit de hand.

In diverse disciplines worden uitstroomproeven in het laboratorium toegepast om indicaties te verkrijgen van de korrelvorm en bijbehorende oppervlakteruwheid. Daarbij wordt hetzij de uitstroomtijd, hetzij de resulterende dichtheid van het droge zandmengsel gemeten.

Geef een antwoord

Hey engineer (to be)

Wat zou jij nog toegevoegd willen zien op onze site?
Meer content over Industrieel Ontwerp en Big Data
of is juist Civiele techniek jouw ding?!