Inhoudsopgave

Funderingstechnieken

Praktijkrichtlijn inbrengen en trekken van damwanden (2018)

Deze richtlijn geeft handvatten om schade aan bebouwde omgeving te voorkomen bij het trekken van tijdelijke damwanden bij ondergrondse bouwprojecten.

Kennismodule funderingen en trillingen (2017)

Een allesomvattend naslagwerk met uitvoerige informatie over het ontwerpen en uitvoeren van een funderingsplan. Het behandelt in woord en beeld alle systemen en typen funderingen.

Geotechnische draagkracht voor funderingsmachines (2017)

Deze richtlijn biedt inzichten voor een veilig ontwerp, aanleg en onderhoud van de werkvloer. Verder biedt de publicatie een technische analyse van de interactie tussen de belastingen uit de machine en het draagvermogen van de ondergrond. In Vakblad Geotechniek verscheen een begeleidend artikel m.b.t. de richtlijn.

Opzet testlocatie voor in de grond gevormde palen (2016)

Dit rapport van Geo-Impuls beschrijft de opzet van de veldproef voor in de grond gevormde palen. Het onderzoek had betrekking op het opsporen van defecten in de palen.

Richtlijn ondiepe funderingen op staal (2014)

Deze richtlijn belicht de onderzoeksmethoden en beoordelingen van ondiepe funderingen op staal.

Handboek binnenstedelijke kademuren (2014)

Dit CROW-handboek biedt een eenduidige veiligheidsfilosofie voor ontwerpers van binnenstedelijke kademuren, met handvaten voor inspectie, beheer en onderhoud.

Mutual influence of foundation elements (2016)

Een artikel over de interactie tussen verschillende typen funderingen bij de spoortunnel Delft. Er is uitgebreid praktijkonderzoek gedaan om de wederzijdse beïnvloeding in kaart te brengen.

Akoestisch doormeten betonnen funderingspalen (2013)

Deze CUR-aanbeveling geeft richtlijnen voor het akoestisch doormeten van betonnen funderingspalen ten aanzien van meetapparatuur, uitvoering, interpretatie en rapportage. De meting geeft informatie over de toestand (integriteit) van de paalschacht.

Uitgelicht onderzoek TU Delft (2009 – 2012)

Handboek Funderingsherstel (2012)

Dit handboek van CUR en SBR zet technieken voor funderingsherstel uiteen.

Ontwerprichtlijn door grond horizontaal belaste palen (2010)

Een richtlijn van de CUR met daarin drie ontwerpmethoden (eenvoudig, tussenweg en uitgebreid) die betrekking hebben op zowel grondgedrag als het gedrag van beton.

Leren van geotechnisch falen (2010)

Dit CUR-rapport zet de structurele oorzaken van geotechnisch falen op een rij, onderverdeeld in micro-, meso- en macroniveau. Voor elk van deze niveaus presenteert het rapport maatregelen en aanbevelingen voor het voorkomen van schadegevallen.

Delft Cluster: Snelle paaltesten (2010)

Dit onderzoek naar de optimalisatie van paalfunderingen vroeg onder meer om betere modellen voor het berekenen van het draagvermogen van palen en om snelle en goedkope methoden om het draagvermogen van aangebrachte palen te testen, zoals quasi-statische technieken.

Delft Cluster: Funderingen en bouwputten (2009)

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering van funderingen en bouwputten, waarbij vooral is gekeken naar de inzet van een betere risicobeheersing.

Toezicht op de realisatie paalfunderingen (2009)

Deze CUR-aanbeveling geeft duidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden van de toezichthouder tijdens de realisatie van paalfunderingen.

Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF)

Op de website van het KCAF is onder andere informatie te vinden over funderingsonderzoek, grondwaterherstel en rioleringen.

Prefab funderingen

Informatie van Betonhuis over technische details van betonnen prefab funderingen. Betonhuis is de branchevereniging van de cement- en betonindustrie.

Paalfactoren

Overzicht van het Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc) over paalfactoren en paalsystemen.

Hey engineer (to be)

Wat zou jij nog toegevoegd willen zien op onze site?
Meer content over Industrieel Ontwerp en Big Data
of is juist Civiele techniek jouw ding?!