Brug over de …kloof

Doelstelling

In de vorm van een debat een brug slaan tussen twee tegengestelde groepen. Denk aan: Bachelor vs. Master, student Eindhoven vs. student Delft, Student vs. Docent, Alfa vs. Bèta, etc.

Format

De twee personen verdedigen hun eigen standpunt en debatteren over de verschillen. Daarbij is het de bedoeling dat ze nader tot elkaar komen en de verschillen onderkennen en waarderen.

Geef een antwoord

Hey engineer (to be)

Wat zou jij nog toegevoegd willen zien op onze site?
Meer content over Industrieel Ontwerp en Big Data
of is juist Civiele techniek jouw ding?!