DE RISICO’S bij MENINGSVORMING Hoe verstandige mensen toch tot een verkeerde mening komen

De KIVI-afdeling Risico Beheer en Techniek heeft de eer u uit te nodigen voor een serie lezingen.
Datum en tijd: donderdag 7 mei 2022. 14:30 tot 17:45 uur
Plaats: TUDelft, faculteit Bestuur, Techniek en Management,
Gebouw 31, Jaffalaan 5, 2628 BX Delft.
Hybride: Via LINK van KIVI-RisicoBeheer en Techniek

Onderwerpen:
1. De Trias Intelligentia
Een model om het denken en besluitvorming in ons brein beter te begrijpen
Ir. Arie Quik
2. Waarom ontstaat onlogische gedrag, ook bij slimme mensen?
De meningsvorming in het brein
Drs. Natasha Dodonova
3. Sociale media en internet
Tien pijlers van een veilige werkplek
Mark van Horik en Caty Hooijsma
4. Trias Intelligentia, onlogisch gedrag en de Zeven Pijlers zijn elementen van de missie van
afdeling KIVI-RBT
John van der Puil

De Risico’s bij meningsvorming
Hoe verstandige mensen toch tot een verkeerde mening kunnen komen
Het menselijk gedrag laat zich slecht voorspellen en daar waar we het kunnen voorspellen hebben we
geen “logische” verklaring voor dat gedrag. Dat gebrek aan “logische verklaring” tracht Arie Quik te
verkleinen met zijn model “Trias Intelligentia”. Dat model gaat ervan uit, dat de mens drie
verschillende intelligenties door elkaar heen gebruikt, die in de praktijk een zekere hiërarchie hebben.
Met gebruik van dit model is makkelijker te begrijpen waarom mensen bijvoorbeeld complottheorieën
makkelijk geloven.
Natasha Dodonova deelt in haar presentatie psychologische inzichten als antwoord op de vraag:
“Waarom komt een dergelijk onlogisch gedrag voor, ook bij slimme mensen?”

Onzekerheden rondom meningsvorming
Risicobeheer is het omgaan met je onzekerheden. Als je nieuwe informatie krijgt weet je niet of die
informatie juist is of niet. Dat is een vervelende onzekerheid. Sommige theorieën en informaties
verwerp je als intelligent ingenieur onmiddellijk. Zo gaat het er over het algemeen binnen KIVI niet in
dat zendmasten met 5G onvruchtbaarheid bij mannen veroorzaakt. Ook het verzinsel dat Covid-19
een manipulatie zou zijn van de farmaceutische industrie, die zou samenspannen met Bill Gates wordt
door verstandige mensen niet geloofd. Maar, er zijn verhalen die in een wetenschappelijke folie zijn
verpakt, waarbij het nog niet zo makkelijk is om uit te maken of dat nu waar is of niet en waarom
niet?

De rol van de sociale media en het internet
Bij het verbreiden van complottheorieën en nepnieuws spelen sociale media een cruciale rol. Er
worden groepen gevormd, soms ver over landsgrenzen heen, van mensen die een bepaalde opvatting
over één enkel aspect delen. Veel mensen halen hun nieuwsvoorziening uit de sociale media.
Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok. Men ziet daar teksten van ‘vrienden’ die eerdere beweringen
bevestigen. Dat is gemakkelijker lezen dan kranten of tijdschriften of naar het Nieuws op NPO kijken.
Er is een teveel aan informatie in de wereld. Dat leidt gemakkelijk naar een vlucht in de sociale media.
Wetenschappelijk onderzoek heeft al gevonden dat het om meer dan 10% van de bevolking in
westerse landen gaat. Dan is er ook een agressieve groep die doordringt in het privédomein van
mensen door in hun berichtenbox te penetreren. Maar daartegen is iets te doen.
De zeven pijlers van een veilige werkplek door Mark van Horik en Caty Hooijsma is daartoe een
oplossing. Het gaat om de preventie tegen hackers door individuele internetgebruikers.

Tijdschema
14:30 – 15:00 uur Inloop met koffie en thee
15:00 – 15:05 uur Opening door de dagvoorzitter Prof. Dr. Ir. John Stoop
15:10 – 15:30 uur Trias Intelligentia (Arie Quik)
15:30 – 16:00 uur Onlogisch gedrag van slimme mensen (Natasha Dodonova)
16:00 – 16:10 uur Korte pauze met koffie, thee, frisdranken
16:10 – 17:00 uur 10 pijlers van een veilige werkplek (Mark v Horik, Caty Hooijsma)
17:00 – 17:15 uur Trias Intelligentia, onlogisch gedrag en zeven pijlers in de missie van
de afdeling KIVI RisicoBeheer en Techniek (John vd Puil)
17:15 – 17:45 uur Netwerken met consumpties inlopen tijd bij uitgelopen discussies

Hey engineer (to be)

Wat zou jij nog toegevoegd willen zien op onze site?
Meer content over Industrieel Ontwerp en Big Data
of is juist Civiele techniek jouw ding?!