Webinars Gebouwenonderhoud 2024

In 2024 continueren wij voor het vierde opvolgende jaar een aantal online sessies met aandacht voor Asset Management en specifiek voor het technisch beheer en onderhoud (TBO) in gebouwen.

Het centrale thema van dit jaar is “Kennis- en netwerkcentra”. We zoeken hierbij de meerwaarde en samenwerking met platforms, brancheorganisaties en beroepsverenigingen als KIVI.

Binnen ISO 55000 Asset Management is het van belang voor Asset Owners, Asset Managers en Service Providers over de juiste informatie te beschikken. Maar waar haal je de informatie vandaan en hoe ga je ermee om? In hoeverre is een netwerk interessant om kennis en informatie op te halen?

Denk bijvoorbeeld aan commissioning, het aantoonbaar maken van contractuele afspraken en het nakomen van wet- en regelgeving verplichtingen. Maar er is ook informatie nodig om goede beleidskeuzes te kunnen maken en de primaire processen te ondersteunen. Denk dan bijvoorbeeld aan predictive maintenance, verduurzamingsmaatregelen of digital twins.

Dat gaan we dit jaar vanuit het opdrachtgeversperspectief behandelen met casussen en verschillende thema’s. We delen we onze ervaringen en gaan op zoek naar de aanwezige kennis en toegevoegde waarde in netwerken.

Onze doelgroep bestaat uit mensen die zich herkennen in de rollen van gebouweigenaren, vastgoedbeheerders, technisch dienstverleners, adviseurs, inspecteurs, contractmanagers, projectleiders, handhavers en gebouwgebruikers.

Wij zorgen ervoor dat er in de sessies voldoende ruimte is voor interactie en kennisdeling. Iedere sessie heeft daardoor zijn eigen unieke karakter met soms verrassende uitkomsten.

Het jaarprogramma staat qua data vast. In de loop van het jaar zal het jaarprogramma nader worden bijgewerkt. We spelen graag in op de actualiteit en staan open voor goede casussen en sprekers!

De sessies zijn kleinschalig van aard, waarbij gestreefd wordt naar veel interactie en kennisdeling.

Ga voor het actuele overzicht van de sessies om je aan te melden naar: Gebouwenonderhoud 2024 | KIVI

Hey engineer (to be)

Wat zou jij nog toegevoegd willen zien op onze site?
Meer content over Industrieel Ontwerp en Big Data
of is juist Civiele techniek jouw ding?!