“science is settled” rond CO2 en opwarming is funest

Nieuwssites zoals NOS.nl en NU.nl hebben verklaart dat ” science is settled” inzake de rol van CO2 die geacht wordt een belangrijke rol te spelen in de opwarming van de aarde. Nieuwe inzichten die stellen dat CO2 nauwelijks of geen rol speelt in de opwarming moeten wel “verkeerd” zijn en worden niet geplaatst. Deze manier van omgaan met nieuwe wetenschappelijke bevindingen, studies en publicaties is desastreus voor de voortgang van de wetenschap en blokkeert kennisontwikkeling. Openstaan voor nieuwe inzichten en deze op inhoud beoordelen staat aan de basis van onze welvaart. Rondom het thema CO2 wil ik graag over de inhoud discussiëren met KIVI en niet KIVI leden. Wie voelt zich geroepen? #FysicaCO2Atmosfeer

Geef een antwoord

Hey engineer (to be)

Wat zou jij nog toegevoegd willen zien op onze site?
Meer content over Industrieel Ontwerp en Big Data
of is juist Civiele techniek jouw ding?!