De hoofdbrekens van ITER

De hoofdbrekens van ITER International Thermonuclear Experimental Reactor.
De Ingenieur van oktober 2022 pag.12 t/m 21

“Na jaren van praten en plannen (de eerste gesprekken tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie waren al in 1985) wordt er sinds 2010 gebouwd op het gigantische terrein in de beboste heuvels. Het project groeide uit tot een wereldwijd initiatief waaraan vijfendertig landen meedoen. De huidige kosteninschatting is zo’n twintig miljard euro. Op de website van ITER prijkt op het moment van schrijven het getal 77,1 dat in procenten aangeeft hoe ver het project is gevorderd tot de eerste experimenten.

Dat klinkt alsof ITER bíjna van start kan. Nog even wat onderdelen bij elkaar zetten, de schroeven aandraaien en gaan!”

De ontwikkeling van de eerste EUV machine door ASML was complex. De ontwikkeling van de eerste 500MWe kernfusie centrale door vele bedrijven uit 35(!) landen is nóg complexer. En er zijn iteraties in het ITER ontwerp door voortschrijdende ontwerp van subsystemen en inzichten.
Korte versie van het artikel is te vinden op https://www.deingenieur.nl/artikel/de-hoofdbrekens-van-iter

2 reacties

Geef een antwoord

Hey engineer (to be)

Wat zou jij nog toegevoegd willen zien op onze site?
Meer content over Industrieel Ontwerp en Big Data
of is juist Civiele techniek jouw ding?!