Drents waterschap succesvol met anti-piping proeven

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) gaat de dijken langs de Vecht versterken. De afgelopen periode is er daarvoor een praktijkproef uitgevoerd met methoden om piping tegen te gaan.

Beeld: WDOD

Middels de praktijkproef onderzocht het Waterschap wat de beste manier is om kleilaagjes in de ondergrond vlakbij de dijk te mengen met zandgrond. Het mengen leidt tot één dik zandpakket dat piping (holle ruimtes in de ondergrond die kunnen ontstaan bij hoge waterdruk) moet afstoppen.

Het Waterschap probeerde twee methodes uit: het omscheppen en direct keren van de grond met een kraan, en een spitfrees: een trekker met daarachter een trommel met grote scharen die de grond diep omwoelen. Met deze methode ploegt het Waterschap het weiland in de eerste meters achter de dijk om tot een diepte van ruim een meter, zo valt te lezen in een artikel van RTV Oost. Dankzij het ploegen zit er niet langer een kleilaag die het water via piping tot op tientallen meters verderop kan wegvoeren.

Bronnen
Voorstel voor dijkversterking tussen Dalfsen en Zwolle bekend (WDOD)
Praktijkproef bij de dijk (WDOD)
Levensreddende primeur van waterschap om instorten dijken tegen te gaan (RTV Oost)

Geef een antwoord

Hey engineer (to be)

Wat zou jij nog toegevoegd willen zien op onze site?
Meer content over Industrieel Ontwerp en Big Data
of is juist Civiele techniek jouw ding?!