Indienen abstracts Geotechniekdag verlengd tot 17 april


Gezien er naar verhouding minder abstracts binnen zijn gekomen dan andere jaren is er besloten om de deadline om abstracts in te dienen voor de Geotechniekdag te verplaatsen naar 17 april. Indien het er niet eerder van gekomen was om iets in te leveren, kan dit dus alsnog!

Thema
Met het thema ‘Kop uit het zand’ willen we laten zien dat geotechniek een centrale rol kan spelen in grote maatschappelijke transities die overal in het nieuws zijn. Klimaatverandering, de energietransitie, circulair bouwen: geotechnische kennis is belangrijk om het gebruik van onze natuurlijke bronnen te optimaliseren en onze impact op de aarde te minimaliseren. Verder kunnen we bij dit thema ook stellen: ‘Kijk om je heen!’ Wat voor nieuwe ontwikkelingen zijn er in ons vakgebied – zowel nationaal als internationaal – waarvan wij kunnen leren voor onze dagelijkse praktijk?

Deelnemen
Bij deze nodigen wij (jong) professionals uit de beroepspraktijk, het onderwijs, en ook afstudeerders uit om een bijdrage te leveren aan de Geotechniekdag, die zal plaatsvinden op 16 november in Theater De Flint in Amersfoort. We zijn op zoek naar collega’s die een interessant toekomstbeeld van de geotechniek kunnen schetsen of die een presentatie willen geven over geotechnische toepassingen of onderzoek.

Hiervoor hebben we de volgende informatie uiterlijk 17 april nodig:
Naam (en werkgever)
Titel van het artikel of de presentatie
Samenvatting van 100 – 150 woorden, eventueel vergezeld van 1 illustratie of foto

Inzendingen kunt u versturen naar geotechniekdag@kivi.nl. Wij laten u eind april weten of uw bijdrage is geselecteerd om uit te werken als artikel en of u uw bijdrage kunt presenteren op de Geotechniekdag.

Criteria
De criteria voor de gekozen sprekers zijn de relevantie voor het vakgebied, innovatie en de aansluiting op het thema. Wij willen daarbij ook Young Professionals de kans geven hun bijdrage te presenteren.

Publicatie
Geselecteerd? Het artikel ontvangen wij dan graag uiterlijk 30 juni. We publiceren alle artikelen hier op de KIVI Geotechniek Community. Een beperkt aantal artikelen publiceren we ook in Vakblad Geotechniek, mits deze op 30 juni volledig beschikbaar zijn.

Geef een antwoord

Hey engineer (to be)

Wat zou jij nog toegevoegd willen zien op onze site?
Meer content over Industrieel Ontwerp en Big Data
of is juist Civiele techniek jouw ding?!