Casus: Liquid Learn

Casus: Liquid Learn

Beschrijving van de stageopdracht

Om onze terminals te helpen om optimaal gebruik te maken van ons innovatieve en complexe terminal management systeem (TMS), hebben wij een (e)-learning platform ontwikkeld genaamd “Liquid Learn”. Dit platform moet een interactieve en aantrekkelijke leerervaring bieden, waarbij de terminal medewerkers verschillende modules of onderwerpen kunnen volgen die gerelateerd zijn aan het TMS. Het platform is opgezet in SharePoint, maar we hebben nog hulp nodig op het gebied van UI/UX/grafisch design om het platform aantrekkelijker en gebruiksvriendelijker te maken.

Je taken zullen onder andere zijn:

 • Het analyseren van de leerbehoeften en de doelgroep van de terminal medewerkers
 • Het ontwerpen van een visuele identiteit en een huisstijl voor het platform
 • Het creëren van visuele elementen zoals afbeeldingen, iconen, grafieken, video’s en animaties om de leerinhoud te verrijken en te verduidelijken
 • Het verbeteren van de navigatie, de leesbaarheid en de toegankelijkheid van het platform
 • Het testen en evalueren van het platform met echte gebruikers en het verzamelen van feedback

Je zult gebruikmaken van verschillende methoden en technieken, zoals:

 • User research, persona’s, user stories, user journeys, etc.
 • Wireframes, mockups, prototypes, etc.
 • SharePoint design tools, Adobe Photoshop, Illustrator, etc.

Je zult de volgende resultaten of deliverables opleveren:

 • Een rapport met je analyse, ontwerp, test en evaluatie van het platform
 • Een portfolio met je visuele elementen en je huisstijl
 • Een werkend prototype van het platform in SharePoint

Beschrijving van het bedrijf

Wij zijn VTTI B.V., een wereldwijde leider in onafhankelijke energieopslag en een onderdeel van de Vitol Group. Wij ontwikkelen kritieke energie-infrastructuur die de transitie naar een koolstofneutrale toekomst mogelijk maakt. Wij slaan en verwerken verschillende soorten energieproducten op in onze 16 terminals, die samen 10,3 miljoen kubieke meter opslagcapaciteit hebben. Wij leveren deze producten aan onze klanten en partners via schepen, treinen, vrachtwagens en pijpleidingen. Wij investeren ook in duurzamere energieopslag, zoals biobrandstoffen, duurzame vliegtuigbrandstoffen, vloeibaar aardgas, hernieuwbaar aardgas, waterstof en energie- en grondstoffenwinning uit afval. Ons doel is om tegen 2028 de omvang van ons bedrijf te verdrievoudigen, waarbij meer dan de helft van onze omzet afkomstig is van energie met een lage uitstoot.

Contactgevens

Mijn naam is Take Kerkhof en ik ben de Projectleider bij VTTI voor “Liquid Learn”. Je kunt me bereiken via dit emailadres of +31655812339.

Competenties en vaardigheden

Wij zoeken studenten die de volgende competenties of vaardigheden hebben of willen ontwikkelen:

 • Creativiteit en innovatie: je kunt originele en effectieve oplossingen bedenken voor de leeruitdagingen van de terminal medewerkers
 • Communicatie en samenwerking: je kunt goed communiceren en samenwerken met je collega’s, je begeleiders en de gebruikers van het platform
 • Analyse en onderzoek: je kunt de leerbehoeften en de doelgroep van de terminal medewerkers analyseren en onderzoeken
 • Ontwerp en ontwikkeling: je kunt een aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk platform ontwerpen en ontwikkelen in SharePoint
 • Test en evaluatie: je kunt het platform testen en evalueren met echte gebruikers en feedback verzamelen en verwerken

Wij zullen je competenties of vaardigheden beoordelen of evalueren op basis van:

 • De kwaliteit en de volledigheid van je rapport, je portfolio en je prototype
 • De mate waarin je de leerdoelen en de verwachtingen van de stageopdracht hebt bereikt
 • De feedback van je collega’s, je begeleiders en de gebruikers van het platform

Meerwaarde of nut

Wij denken dat deze stageopdracht een meerwaarde of een nut heeft voor:

 • Ons bedrijf: wij kunnen profiteren van je frisse en creatieve ideeën om ons (e)-learning platform te verbeteren en onze klanten tevreden te stellen
 • De studenten: jullie kunnen leren van onze ervaring en expertise in de software- en de petrochemische sector, en je competenties of vaardigheden ontwikkelen of verbeteren op het gebied van UI/UX/grafisch design
 • De opleiding: zij kunnen hun curriculum verrijken en actualiseren met een relevante en uitdagende stageopdracht die aansluit bij de leerdoelen en de beroepspraktijk
Picture of Igor Wortel

Igor Wortel

Vacature informatie

Contactgegevens

Hey engineer (to be)

Wat zou jij nog toegevoegd willen zien op onze site?
Meer content over Industrieel Ontwerp en Big Data
of is juist Civiele techniek jouw ding?!