Iets over de geschiedenis van houten palen in Amsterdam

Picture of Armand van Wijck

Samenvatting

Diverse nummers van Vakblad Geotechniek besteden aandacht aan het Programma Bruggen en Kademuren (PBK) in Amsterdam, dat in 2018 van start ging. Ingenieur René Terpstra schreef als eerste in dit feuilleton een stuk onder de titel ‘Het Amsterdamse houten palenonderzoek’.

Dit eerste deel doet vermoeden dat vooral de toekomst van dit Amsterdamse erfgoed onder de loep wordt genomen – in het bijzonder vanuit het perspectief van de veiligheid ervan. Het lijkt daarom zinvol in aanvulling hierop een poging te doen iets bij te dragen over historische achtergronden van houten palen die als fundering dienen.

Geef een antwoord

Hey engineer (to be)

Wat zou jij nog toegevoegd willen zien op onze site?
Meer content over Industrieel Ontwerp en Big Data
of is juist Civiele techniek jouw ding?!