Incasseringsvermogen verbinding houten paal en oplanger bij horizontale grondbelasting

Picture of Armand van Wijck

Samenvatting

Maaiveldzetting naast op palen gefundeerde panden komt regelmatig voor. Dit kan leiden tot horizontale grondbeweging en daarmee gepaard gaande horizontale belasting van de funderingspalen. Aan de hand van een case in de gemeente Woerden, met een fundering op houten palen met betonoplangers, is onderzocht of deze horizontale grondbeweging kan leiden tot schade aan de verbinding tussen paal en oplanger. Dit blijkt in het geval van houten palen in slappe grond mee te vallen omdat er voldoende herverdelingscapaciteit aanwezig is in de verbinding oplanger-houten paal.

Aan de hand van door de TU Delft uitgevoerde laboratoriumproeven is aangetoond dat de verbinding tussen de houten paalkop en de betonnen oplanger, zoals toegepast onder de onderzochte panden, in geval van horizontale grondverplaatsingen niet snel kritisch is voor het functioneren van de fundering.

Horizontale grondverplaatsingen die gepaard gaan met zettingen naast panden hebben in het onderzochte geval niet geleid tot beperkingen in het functioneren van de fundering. Deze conclusie is voor het onderzochte geval ook van toepassing indien er aanmerkelijk grotere zettingen, in de orde van meerdere meters, zouden optreden.

Geef een antwoord

Hey engineer (to be)

Wat zou jij nog toegevoegd willen zien op onze site?
Meer content over Industrieel Ontwerp en Big Data
of is juist Civiele techniek jouw ding?!